Kommuner / Gemensamhetsanläggningar

Välkommen till Avloppsverket Sverige AB vi levererar reningsverk med SBR teknik och med en unik slamförbränning för reningsverk som i standardutförande klarar 200PE till 1000PE. Utökad kapacitet kan offereras.

Alla anläggningar dimensioneras för maximal belastning och har en dynamisk volymanpassning som ger reningsverken optimal rening trots stora belastningsvariationer.

Reningsverken är därför lämpliga för områden med säsongs variationer typ skidorter. Att anläggningen ligger ovan jord i maskinhus garanterar temperaturen för en maximal reningseffekt enligt SBR- metoden.

  • Reningsverk för 200PE till 1000PE
  • Unik certifierad förbränning
  • Betydande minskning av slamvolymen
  • Belastar ej kommunens befintliga reningsverk med slam
  • Kontrollerad / tempererad miljö ovan jord som ger en jämnare renings process
  • Dynamisk funktion som tål stora belastningsvariationer
  • Skötsel och ägande i privat- eller kommunalregi
  • Flexibel service med snabb respons ger en miljövänlig och trygg funktion

Alla maskinhus behöver inte se ut som en skokartong! Ovan är ett exempel på maskinhus som passar in i fjällvärlden!