Enskilda avlopp / Privatpersoner

Miljövänligt alternativ för rening av avloppsvatten för dig med egen avloppsanläggning.
Vi har olika lösningar på slamhanteringen i våra minireningsverk.
Beroende på modell behöver ingen slamtömning göras, utan slammet komposteras.
Avloppsvattnet renas till motsvarande hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets Allmänna Råd.

Oavsett markförhållanden och tomtlägen. Så har vi en lösning för er.

Minireningsverk av denna typ har funnits på den nordiska marknaden sedan början på 80 talet och är fortfarande i drift.

UPONOR_logga